Willem Wansaoeboen

Deze pasfoto

staat op het militair paspoort wat is getekend door niemand minder dan Kapitein Westerling.

We weten niet of het Moluks historisch museum in Den Haag een paspoort heeft wat is getekend door Kapitein Westerling. Als ze deze niet hebben denken wij eraan om het militair paspoort van Opa in bruikleen te geven aan het museum.

We en binnenkort contact op met het Moluks historisch museum in Den Haag . Ik moet eerst even overleggen met de rest van de familie of ze hier geen bezwaar tegen hebben.