APRA

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) of te wel “Strijdkrachten van de Rechtvaardige Vorst” or “The Prince Justice Legion
Strijdgroep die ontstond rond het moment van de soevereiniteits-overdracht eind 1949. Zij bestond voornamelijk uit ex-KNIL-militairen. Hun doel was het in stand houden van de federatieve staat Indonesië, en vooral van de deelstaat Pasoendan (West-Java).

Zij hadden zich verbonden met Raymond Westerling, die 23 januari 1950 een coup pleegde: de actie in Djakarta mislukte omdat men niet bij de wapens kon komen; zuidelijk Bandoeng werd wel kort bezet, maar toen duidelijk werd dat ‘Djakarta’ was mislukt, kwam er snel een einde aan de coup.

Het resultaat was een nog groter wantrouwen van Indonesië t.o.v. Nederland en een nog sneller overgaan tot liquidatie van de federale staat. Voor meer APRA informatie zie de sub-links onder APRA. Mijn vaders mening over acties met Westerling o.a. APRA en Celebes staat onder de foto’s.

Voor een met foto nagespeelde actie APRA klik hier gereconstrueerd door de geschiedenisreconstructiegemeenschap in samenwerking met het Mandala Wangsit Siliwangi Museum.

Opa deed dus mee aan actie Apra, maar ook daar was opa niet trots op. Veel foto’s zijn geleverd door een vriend van Opa de inmiddels ook overleden Augus Nussy. Ze komen uit een archief waar Oom Nussy toegang toe had (Dus niet allemaal)

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12

Collectie / Archief Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië Reportage / Serie [DLC] Foto's gedode communisten door de TNI [gemaakt te Madioen, september 1948] Beschrijving Twee mannen met touw geboeid worden ondervraagd door TNI-officieren Datum september 1948 Locatie Indonesië, Madiun Fotograaf Fotograaf Onbekend / DLC Auteursrechthebbende Nationaal Archief

13 14

Opa diende onder groot ongenoegen als commando onder Kapitein Westerling. Opa vond hem een wrede man, een man die geen respect voor het leven had, een man die beloftes niet na kwam. Een man die gevangenen dagen lang liet lopen zonder ze te eten te geven. En hen beloofde dat ze werden vrij gelaten als ze een paar dagen geholpen hadden. Echter nadat ze te moe waren om nog te lopen werden ze gedood. 
Met name de acties op Celebes stond Opa niet aan, de standrechtelijke executies waren een doorn in het oog van Opa.  Opa is op Celebes gedegradeerd en disciplinair gestraft omdat hij weigerde gevangen dood te schieten.