Diverse

Ingezonden door Bart Sedubun

In een boek van thomassen&drijver(t&d) staan de eerste keiezen uit woonoord laarbrug ommen.

op foto 1 zit mijn vader rechts onder(genoemd charlie sedeboen.
rechts staande was mijn oom alex rahanmetan (rond 2000 overleden in deventer)
op foto 2 zit mijn vader tweede van rechts boven en links van hem zit mijn oom Alex Rahanmetan een paar zijn er in Deventer gebleven en de rest is naar Zwolle gegaan.

Van links naar rechts:

Staand:T Temaroeboen , I Rahajaan , M Rahajaan , H Jenanan M. Foeh , A Rahangiar , S Hoekaoeboen A Rahametan

Zittend:

D Rahametan , F Dangeoeboen , D Elujaan , C Sedubun

een pasage uit het boek:

De heer Varela: Wat was de relatie op de werkvloer met de reeds aanwezige werknemers?

De heer Kempes: Wij komen nog toe aan de Ambonezen en Keiezen, waarvan er 300 in Deventer waren. De relatie met de reeds aanwezige werknemers is natuurlijk altijd punt van aandacht geweest. Al bij de selectie vraag je je af of iemand past bij een bepaalde afdeling. Bij de Ambonezen moesten ook de rangen in de gaten worden gehouden. Je moet geen sergeant of sergeant-majoor aan het vegen zetten. Overigens was dat een heel goede groep, die bij de chefs moest worden geïntroduceerd.

De heer Varela: Waren er nooit problemen op de werkvloer?
De heer Kempes: Bazen en chefs zeiden wel eens tegen mij: kom je nu weer met een stel KNIL’ers aan, die alleen maar kunnen schieten. Ik ging dan rustig met hen praten, en een week later werd mij dan gevraagd of ik er nog meer kon opsporen. Je moet natuurlijk niet de slechtten selecteren, je moet de goeden selecteren, die bijvoorbeeld de moeite nemen om naar de fabriek te komen. Toen de koningin ooit het bedrijf bezocht, werden alle Ambonezen en Keiezen tevoorschijn gehaald!