M.Birahij

Melchianus Birahij uit Ridderkerk, is na een langdurig ziekbed, op 12 februari jongstleden overleden.

Bron kleinkind van M.Birahij