APRA

Oorspronkelijke plan

(bron wikisage)
De coupe van Westerling bestond uit drie gedeeltes: de gelijktijdige aanval op Bandoeng en Batavia en de verovering van Buitenzorg, waar enige minder belangrijke politieke departmenten waren gevestigd. Het was echter niet de bedoeling Batavia te bezetten omdat de stad geen deel uitmaakte van de staat Pasoedan en omdat Westerling en zijn staf meenden met de gevangenname van het kabinet, inclusief president Soekarno, sterk genoeg te staan. De leden van het kabinet zouden dan onder worden gebracht in het vroegere paleis van de gouverneur-generaal, terwijl Soekarno naar Bandoeng zou worden gebracht.

Westerling had de leiders van Pasoeran op zijn erewoord moeten beloven dat noch Soekarno noch de leden van het kabinet een haar zou worden gekrenkt. Op 22 januari zouden de troepen Batavia met trucks binnentrekken, vermomd als leden van de Tentara Nasional Indonesia (TNI). Om 10 uur zouden zij voormalige munitiedepots van het Indische leger overvallen te Bandoeng, de voorraden op een zeker punt enige kilometers verderop afleveren en omstreeks 11 uur Batavia aanvallen. Op 23 januari om 5 uur zouden APRA-troepen, die hun basis te Tjimahi hadden, strategische locaties, zoals militaire bases, politiebureaus en gebouwen van het gouvernement door geheel Bandoeng en Batavia bezetten.