Home | Kranten | Berichten lezen/schrijven | Forum | LaguLagu | Stamboom | Knil Opa | Nieuws | Ons Archief | Contact
Wansaoeboen Labetubun.......
Een man met vele namen, de naam waar hij trots op was zal ik blijven gebruiken als ik het over mijn vader heb. Deze naam is "OPA" Opa is geboren op Sether Elat Kei besar (nuhu yuut) Indonesia zijn naam was Willem Labetubun, lees binnenkort over de vele namen van opa.


 
Wansaoeboen Stamboom.
Opa heeft een stamboom laten maken over zijn familie, lees binnenkort over deze stamboom die ik heb vergroot naar het familie deel in Nederland.

Actie Apra.
Opa was een Commando (groene baret) tijdens zijn dienstijd bij de KNIL. Lees hier over zijn deelname aan actie APRA en de foto's die gemaakt door een vriend van opa, de inmiddels ook overleden A.Nussy. Het zijn foto's gemaakt tijdens Actie APRA (sommige zijn schokkend).


 

Wansaoeboen Documenten.
Opa's official documents:
Paspoort uitgegeven door Westerling zelf
Burger pas "Statenloos"
Certificaat "erelid speciale troepen" (korps commando troepen)


Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) of te wel "Strijdkrachten van de Rechtvaardige Vorst".
Strijdgroep die ontstond rond het moment van de soevereiniteits-overdracht eind 1949. Zij bestond voornamelijk uit ex-KNIL-militairen (Ambonezen) en ex-TNI-militairen (vooral Soendanezen).

Hun doel was het in stand houden van de federatieve staat IndonesiŽ, en vooral van de deelstaat Pasoendan (West-Java).

Zij hadden zich verbonden met Raymond Westerling, die 23 januari 1950 een coup pleegde: de actie in Djakarta mislukte omdat men niet bij de wapens kon komen; zuidelijk Bandoeng werd wel kort bezet, maar toen duidelijk werd dat 'Djakarta' was mislukt, kwam er snel een einde aan de coup.

Het resultaat was een nog groter wantrouwen van IndonesiŽ t.o.v. Nederland en een nog sneller overgaan tot liquidatie van de federale staat.

Opa diende onder groot ongenoegen als commando onder Kapitein Westerling. Opa vond hem een wrede man, een man die geen respect voor het leven had, een man die beloftes niet na kwam. Een man die gevangen dagen lang liet lopen zonder ze te eten te geven. En hen beloofde dat ze werden vrij gelaten als ze een paar dagen geholpen hadden. Echter nadat ze te moe waren om nog te lopen werden ze gedood.
Opa is in die tijd gedegradeerd en disciplinair gestraft omdat hij weigerde gevangen dood te schieten.

Opa deed dus mee aan actie Apra, maar opa was daar niet trots op. Deze foto's zijn geleverd door een vriend van Opa de inmiddels ook overleden Augus Nussy. Ze komen uit een archief waar Oom Nussy toegang toe had (Oom Nussy was leger fotograaf)
Foto' s A.Nussy 

Lees hier verder over de "Turk" Kapitein Westerling

Copyright 2005, Little Planet