Home | Kranten | Berichten lezen/schrijven | Forum | LaguLagu | Stamboom | Knil Opa | Nieuws | Ons Archief | Contact
Wansaoeboen Labetubun.......
Een man met vele namen, de naam waar hij trots op was zal ik blijven gebruiken als ik het over mijn vader heb. Deze naam is "OPA" Opa is geboren op Sether Elat Kei besar (nuhu yuut) Indonesia zijn naam was Willem Labetubun, lees binnenkort over de vele namen van opa.

Wansaoeboen Stamboom.
Opa heeft een stamboom laten maken over zijn familie, lees binnenkort over deze stamboom die ik heb vergroot naar het familie deel in Nederland.

Actie Apra.
Opa was een Commando (groene baret) tijdens zijn dienstijd bij de KNIL. Lees hier over zijn deelname aan actie APRA en de foto's die gemaakt door een vriend van opa, de inmiddels ook overleden A.Nussy. Het zijn foto's gemaakt tijdens Actie APRA (sommige zijn schokkend).

Wansaoeboen Documenten.
Opa's official militaire documents:
Paspoort uitgegeven door Westerling zelf
Burger pas "Statenloos"
Certificaat "erelid speciale troepen" (korps commando troepen)

"Hoofdstuk militair verleden
 
 

 

Erelid kops commando's
Militaire documenten
Actie Apra
Opa diende onder Westerling
Opa was politiek gevangene (Eiland onrust)
Reuni lijst (para) commando 1981

Foto opa 16 a 17 jaar...KNIL opleiding.  Opa was Knil militair en was ook een Commando (groene baret). Bij de documenten staan :

Militair paspoort (uitgegeven door kapitein  Westerling)
Indentiteits kaart "statenloos" 
Ontslagbrief 1951 eervol ontslag.
Akte van bekendheid 1961
Erelid korps commando troepen

Een stuk waar Opa niet trots op was "dienden onder Westerling"

Na actie Apra werden ze allemaal gevangen gezet op Eiland onrust.

115 namen die op de lijst stonden voor de reuni. 
Copyright 2005, Little Planet