Graven Molukse KNIL-militairen

Graven van Molukse KNIL-militairen moeten een speciale status krijgen.

Diverse gemeente gaan een lijst opstellen met bijzondere graven die behouden moeten worden. Het gaat onder andere om graven van Molukse veteranen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). De gemeente gaat de lijst samenstellen met samenwerking van wijkraden en Molukse stichtingen. Over dat soort graven hoeven geen grafrechten meer betaald te worden. Ook kunnen ze niet worden geruimd.

Bij ons in Elst Overbetuwe zijn we benaderd door Maluku4Maluku en door de wijkraad in Elst. Laat ons proberen alle graven van onze vaders deze status te krijgen, dit hebben zij dik verdient!

Het schort echter aan de juiste communicatie laten we niet geheel op de sociale media leunen, maar families ook op andere manieren proberen te benaderen. Nog steeds is niet iedereen op de hoogte van de mogelijkheden. Mijn site is een persoonlijke site niet bedoeld als algemene informatie site zoals Maluku4Maluku maar ook ik wil mijn steentje mee dragen het is gewoon belangrijk dat onze ouders deze status krijgen!