APRA

De aanval op Bandoeng

Vroeg in de morgen vielen 520 APRA soldaten Bandoeng binnen; de Siliwangidivisie was echter van tevoren gewaarschuwd en een gemotoriseerde eenheid werd naar die plaats gezonden. Deze werd echter al snel verslagen door het APRA. Terwijl de soldaten door Bandoeng trokken wisten zij sleutelposities te veroveren, waaronder het hoofdkwartier van de TNI en het garnizoen van de Siliwangi.

Binnen een uur hadden zij de binnenstad bezet en alle verzet geëlimineerd. Luitenant-kolonel van het TNI Aldolph Lembong en 93 andere Indonesische soldaten en officieren werden gedood. De meerderheid van de TNI-troepen werd overrompeld; er deden geruchten de ronde dat soldaten hun uniformen uitgetrokken hadden en gevlucht waren. Kolonel van het TNI Erie Sudewo zocht bescherming in het stafkwartier van de Nederlandse generaal E. Engles.

In detail:

Na het succesvol bezetten van het TNI-hoofdkwartier zagen de troepen van de Ratu Adil Armed Forces (APRA) een nieuwe auto voor de basis geparkeerd staan ​​en toen kwam er een man met een hoed naar buiten, hij was luitenant-kolonel Adolf Lembong, een aantal APRA commando’s richtten plotseling op de man en schoten op hem en zijn soldaten. Lembong werd meerdere keren geraakt de luitenant-kolonel en zijn soldaten stierven daar ter plekke.

Dit incident vond plaats op 23 januari 1950 en werd gereconstrueerd door de geschiedenisreconstructiegemeenschap in samenwerking met het Mandala Wangsit Siliwangi Museum. 

Hieronder nagespeeld:

ARPA commando’s trekken Bandung in
luitenant-kolonel Adolf Lembong verlaat het TNI hoofdkwartier en staat dan gelijk oog in oog met APRA commando’s
Er ontstaat een hevig gevecht tussen TNI troepen en APRA commando’s
APRA commando’s in gevecht met de troepen van luitenant-kolonel Adolf Lembong, en sparen niemand.
luitenant-kolonel Adolf Lembong en zijn mannen komen allemaal om het leven.
Bandung is in handen van APRA commando’s

Bron republika.co.id