De film de Oost

Opa was 1 van de 125 Commado’s die als laatste met Westerling door Celebes trok. Ik heb eerder beschreven op deze website dat Opa het helemaal niet eens was met de acties van Westering. Opa is zelfs gedegradeerd door Westerling persoonlijk, daar hij weigeren een burger te executeren, opa wilde geen burgers doden. Binnenkort komt de eerste film uit over de politieke acties op Celebes. Zie hier de trailers: